Сезон
XVI
състезатели
3 370
Старт след
00:00:00

Номадски нашествия: Отпор- Старт на 20.04.2022 в 14:00 часа сървърно време [GMT +2].
- Безплатна регистрация.

Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво за версия 6 и акаунти с над 500 точки и регистрирани поне една седмица преди началото на турнира за версия 5. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.
- Всички участници ще имат активиран премиум за цялата продължителност на турнира.

Игрови правила на турнира- Скорост на развитие на империите - Мега Блиц (х10) – десет пъти по-бързо от нормалното.
- Всички играчи започват с по 1 милион от всеки ресурс и бонус предмети.
- Атаките между играчи са позволени, но ограничени. Играчите не могат да се нападат 3 часа преди да удари номадска вълна, както и 2 часа след това.
- Шпионажът между играчи е позволен.
- На всеки 10 часа срещу играчите ще се изпращат компютърно-генерирани номадски атаки, общо 50 вълни от атаки. Изключение прави първата вълна, която ще продължи 17 часа. Тя ще започне 1 час след началото на турнира.
- Всяка номадска вълна ще удря според график, в определен точен час. Графикът на всички 50 вълни ще е достъпен за участниците вътре в играта.
- Докато трае Турнирът, на Великите хора няма да се падат следните Умения/Таланти: Логистик, Колонизатор, Търговец на ресурси, Транспортен специалист, Лечител изследовател, Отговорник на военен пост.
- Атакуващите номадски армии ще варират според нетните точки на нападнатия играч, като играчите с повече нетни точки ще бъдат атакувани от по-силни вълни.
- За всеки победен варварски стан в рамките на последните 10 часа играчът получава 1% повече сила на атаката на номадите. Очакваната сила на номадските атаки няма да бъде лимитирана.
- Всеки победен Варварски стан от играча, ще увеличава армията на следващия атакуван Варварски стан с определен процент. Увеличението е специфично за атакуващия играч и няма да се отразява в армията, която други играчи ще виждат в стана. Модификаторът за увеличение на Варварската армия в становете се връща до първоначалната си стойност в началото на всеки ден.
- Битките се изчисляват по същия начин, по който се изчисляват в останалите светове на Империя Онлайн, Версия 6. Номадските единици нямат товароносимост, те винаги заграбват всички ресурси при крепостна обсада. Единиците на другите играчи имат стандартна товароносимост.
- Видовете номадски атаки са на произволен принцип и не е задължително да се редуват.
- Ако нападащата номадска армия победи при Крепостна обсада, всички сгради на играча губят по 1 ниво, като базовите точки за тях се отнемат от моментните нетни точки на играча. Ако сграда е в строеж, строящото се ниво ще бъде премахнато, а нетните точки за него - отнети. Къщите не могат да паднат под 5-о ниво в Столицата и под 1-во ниво в останалите провинции. Атаките от играчи няма да намалят нивата на сградите.
- Всеки играч има максимален брой животи - 50. При всяка изгубена битка срещу номади му се отнема 1 живот. При загуба на 50-те живота, играчът не може да се състезава за големите и специалните награди. Не се губят животи при загуба на битки срещу играчи.
- Ако номадска атака е изпратена към провинция, която играчът не притежава, (Например към Провинция 3, а той притежава Провинция 1 и Провинция 2), атаката ще бъде проведена на случаен принцип срещу една от другите провинции, които играчът притежава.
- Ако е изпратена номадска атака към повече от една провинция, а играчът притежава само една провинция, армиите се събират и нападат заедно провинцията.
- За всяка успешно отбита номадска атака, играчът получава Военен приход в размер на 50% от избитата вражеска армия в златен еквивалент, разделен поравно между ресурсите дърво и желязо. Приходът е достъпен само в следващите 10 часа след вълната. Няма да се дава военен приход за отбити атаки от играчи.
- Всички играчи започват с построена Крепост 1, с гарнизон от 25 стрелци.
- Максималният брой провинции, които един играч може да има, е 9: Столица + 8 анексирани; играчът няма право да анексира и васализира извън ексклузивната си зона.
- Мигновените опции - обучение на армия, приключване на сгради и проучвания, както и транспортиране на ресурси между провинции, са достъпни под номадска атака. Сгради, проучвания и армии може да бъдат поръчвани на опашка дори под атака.
- Когато играч е под атака от друг играч ще се прилагат стандартните правила за заключване под атака.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на потребителя.
- Цените на пазара ще бъдат фиксирани на базовите си стойности и няма да се променят по време на целия сезон. Ще бъде налична единствено опция за размяна на ресурси дори под атака. Има фиксирана пазарна комисионна от 15% (петнадесет).
- Няма управления (по подразбиране, играчите стартират с неутрално управление без бонуси и негативи).
- Няма Съветник.
- Няма наказание към Щастието при изгубена Крепостна обсада или Полева битка срещу номади. Изгубена Крепостна обсада или Полева битка срещу играч ще бъде следвана от стандартни наказания към щастието.
- Няма Отдалечени владения (Колонии, Търговски постове, Военни постове).
- Няма Съюзи.
- Няма Ваканционен мод.
- Няма Празнична протекция.
- Варварските станове няма да атакуват играчите.
- Няма ежедневни задачи.
- Няма постижения.
- Няма Колело на късмета.
- Няма Глобални събития.
- Няма Турнири.
- Няма абонамент за храма.
- Няма увеличаване на силата на Номадските атаки, освен това от атакувани варварски станове.
- Чудесата ще са налични за строеж, но ограничени само до персонален ефект.
- Всички акаунти на играчите ще бъдат заключени 40 секунди преди настоящата номадска вълна да удари.
- След като последната, 50-а вълна бъде изчислена, всички акаунти ще останат заключени и крайната класация ще бъде извадена.

Класиране- Класирането е според резултата от броя избити варварски станове, умножен по животите на играча. Пример - играч, който е избил 1 000 варварски стана и разполага с 20 живота, ще има резултат 20 000 точки.

Награди:- Играчите, завършили в топ 3 на основната класация ще получат големите награди на турнира - медали и диаманти. Диамантените награди са разпределени по следния начин: 1во място - 2 125 000 временни диаманта, 2ро място - 1 275 000 временни диаманта, 3то място - 850 000 временни диаманта.
- Играчите, класирали се на следващите 50 места след топ 3, ще получат ваучери за 85 000 временни диаманта.
- Ще бъдат раздадени специални награди в 9 категории:
*Непобедим - играчът с най-висок резултат, който не е загубил нито един живот
*Най-кървав воин - играчът с най-много медали Воин на деня
*Воинът на всички воини - играчът с най-много военни точки
*Грабител - играчът, отворил най-много варварски ковчежета
*Стратег - играчът, с най-високо съотношение между убити вражески войници и загубени собствени и имащ поне 25 останали живота
*Защитник - играчът, с най-висок сумарен процент сила на удържаните атаки (пример - 3 удържани атаки с по 120% сила дават 360 точки за тази категория)
*Икономист - играчът, завършил с най-много точки Просперитет
*Технократ - играчът, завършил с най-много Технологични точки
*Строител - играчът, завършил с най-много Строителни точки
- Топ 5 играчите във всяка категория ще получат профилни медали.
- Топ 3 играчите в Класацията, ще получат физически награди под формата на специални медали - „Знакът на Шампиона“!
- Топ 1 играчите във всяка категория ще получат специални физически медали.*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.