Сезона
XVI
натпреварувачи
3 368

Дај им отпор на бескрајните Номадски орди и докажи се во класиката на Империја Онлајн!

Дај отпор на инвазијата!


Инвазијата е тука!

Одново си повикан да ѝ дадеш отпор!

Дојде времето за крајниот тест на твојата смелост и сила!

05-04-2022

Преглед на Седмица 2 на Инвазија на Номади: Отпор